Структура web хранилища

Структура web хранилища (пары ключ - значение)

Структура web хранилища (пары ключ — значение)